تینر های تولیدی در صنایع شیمیایی شاهی

15+

نوع محصول

مشتریان

4+

کشور

12

سازمان

114

شرکت

32000+

مصرف کننده

انواع تینرهای فوری

10000-A

 • جهت رقیق کردن رنگهای:
 • تینروسلولزی و اتومبیلی
 • سیلر ،کیلر
 • و سایر مصارف صنعتی
تینر 20000

20000ممتاز

لوساید
 • مخصوص رقیق کردن رنگ های:
 • اتومبیلی
 • نیتروسلولزی

10000

 • جهت رقیق کردن رنگهای فوری
 • جهت استفاده به عنوان تینر شستشو
 • بسیار مقرون به صرفه

محصولات فوق در بسته بندی های: یک لیتری ،گالن چهار لیتری ،حلب 20 لیتری،بشکه 220 لیتری قابل عرضه میباشند.

تینر اپوکسی

 • مخصوص رنگهای اپوکسی

تینر پلی اورتان

 • مخصوص رنگهای پلی اورتانی

تینر ترافیکی

 • مخصوص رنگهای ترافیکی