تینر های تولیدی در صنایع شیمیایی شاهی

15+

نوع محصول

مشتریان

4+

کشور

12

سازمان

114

شرکت

32000+

مصرف کننده

انواع تینرهای فوری

10000-A

  • جهت رقیق کردن رنگهای:
  • تینروسلولزی و اتومبیلی
  • سیلر ،کیلر
  • و سایر مصارف صنعتی
تینر 20000

20000ممتاز

لوساید
  • مخصوص رقیق کردن رنگ های:
  • اتومبیلی
  • نیتروسلولزی

10000

  • جهت رقیق کردن رنگهای فوری
  • جهت استفاده به عنوان تینر شستشو
  • بسیار مقرون به صرفه

محصولات فوق در بسته بندی های: یک لیتری ،گالن چهار لیتری ،حلب 20 لیتری،بشکه 220 لیتری قابل عرضه میباشند.

تینر اپوکسی

  • مخصوص رنگهای اپوکسی

تینر پلی اورتان

  • مخصوص رنگهای پلی اورتانی

تینر ترافیکی

  • مخصوص رنگهای ترافیکی
فهرست