ضدیخ اورست

°maximum protection to -43 C

تنها ضد یخ دارای نقطه انجماد -43 درجه سانتیگراد در ایران

مزایای انحصاری ضدیخ اورست و با وجود برندهای مختلف در بازار چرا اورست؟

  • دارای نقطه انجماد 43- درجه سانتیگراد به دلیل استفاده از فرمولاسیون و تکنولوژی خاص و انحصاری
  • استفاده از مواد اولیه متفاوت با سایر تولیدکننده ها
  • متفاوت در غلظت ، رنگ و سایر ترکیبات
ضدیخ
100%
ضدجوش
100%
محافظ سیستم خنک کننده
100%
ضد رسوب
100%

at the top of quality

بر قلّه کیفیت...

shahi chemical industries

صنایع شیمیایی شاهی